Odoo kauba tagastus kreeditarvega

Kaup on laos tagasi ja kanded tehti nii nagu seadetes määratud
Juhul kui asi ei toimi, siis linnuke: Settings - Warehouse - "Create and open the invoice when the user finish a delivery order" päästab päeva.